đặc tính


Phương thức vay vốn đa dạng: hạn mức tín dụng hoặc từng lần.
Số tiền vay lên đến 100% phương án.
 
Thời gian vay vốn linh hoạt tối đa lên đến 60 tháng.
 
Kỳ trả nợ gốc linh hoạt : trả cuối kỳ hoặc trả góp hàng kỳ, theo thực tế hoạt động kinh doanh và các nguồn thu nhập trả nợ.
 
Lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 5,69%/năm.

Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng.

điều kiện


Khách hàng không có Hạn mức tín dụng và/hoặc vay từng lần với mục đích phục vụ nhu cầu SXKD tại Eximbank.
Khách hàng đang có quan hệ vay vốn SXKD tại các TCTD khác.
 
Khách hàng có hoạt động SXKD ổn định, liên tục từ 24 tháng trở lên.
 
Khách hàng đang có quan hệ tín dụng (đã phát sinh dư nợ vay) với mục đích phục vụ hoạt động SXKD tối thiểu 12 tháng tại các TCTD khác.
 
Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn của Pháp luật và Eximbank, có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.