ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


  Cho vay đến 100% phương án vay vốn.

  Thời gian vay vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tối đa lên đến 10 năm.

  Lãi suất cho vay ưu đãi, nhiều lựa chọn phù hợp cho Khách hàng.

  Kỳ trả nợ gốc linh hoạt, tối đa 3 tháng/kỳ theo thu nhập thực tế.

  ĐIỀU KIỆN


  Khách hàng mua ô tô để tiêu dùng, phục vụ mục đích đi lại cá nhân và gia đình.

  Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.

  Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

  Bắt buộc mua bảo hiểm đối với một số loại tài sản bảo đảm theo quy định của Eximbank.

  Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.