ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 
Cho vay tối đến 100% phương án vay vốn.
 
Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi cho khách hàng. 
 
Thời gian vay phù hợp với nhu cầu của khách hàng 
 
 Kỳ trả nợ gốc linh hoạt, tối đa 3 tháng/kỳ theo thu nhập thực tế.

ĐIỀU KIỆN

  Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích để phụ vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ vận tải, taxi.

 

Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng tra nợ cho Eximbank

 


Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

 

 Bắt buộc mua bảo hiểm đối với một số loại tài sản bảo đảm theo quy định của Eximbank.