đặc tính


Cho vay thanh toán chi phí du học với các hình thức:
• Cấp hạn mức tín dụng du học.
• Cho vay thanh toán chi phí du học.

Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi

 Thủ tục cho vay cực kỳ đơn giản.

Không thu phí thẩm định hồ sơ khách hàng.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng cá nhân đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Pháp luật và Eximbank.

Khách hàng có tài sản bảo đảm phù hợp với quy định của Eximbank.

 Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích.

Khách hàng hợp tác, cung cấp hồ sơ đúng theo yêu cầu của Eximbank.