đặc tính


Là giải pháp hỗ trợ tài chính tối ưu, đáp ứng nhu cầu vốn Ngắn hạn của Khách hàng mà không cần rút trước hạn Giấy tờ có giá.

Thời gian vay phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi.

Số tiền cho vay dựa vào giá trị của giấy tờ có giá, phù hợp nhu cầu của khách hàng.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng cá nhân đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Pháp luật và Eximbank.

Khách hàng đang sở hữu giấy tờ có giá do Eximbank phát hành.

Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích.

Khách hàng hợp tác, cung cấp hồ sơ đúng theo yêu cầu của Eximbank.
Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.