ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Quà tặng hấp dẫn:
- Phiếu quà tặng Lock & Lock 200.000 đồng
- Cục sạc dự phòng Xiaomi 20000 mAh


 
 


Lãi suất cao.
 
Miễn phí sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán: SMS Banking.
 
Miễn phí sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán: Online Banking.

ĐIỀU KIỆN

MỨC GỬI TIỀN

Nhận quà khi thỏa mức gửi:

Phiếu quà tặng Lock & Lock 200.000 đồng:
Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ và được nhận quà tặng: Cứ mỗi số tiền gửi tương ứng với kỳ hạn sau, khách hàng nhận được 01 Phiếu quà tặng Lock&Lock.
• Kỳ hạn 6 tháng: Cứ mỗi 300 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 9 tháng: Cứ mỗi 200 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 12 tháng: Cứ mỗi 150 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 15 tháng: Cứ mỗi 120 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 18 tháng: Cứ mỗi 100 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 24 tháng: Cứ mỗi 80 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 36 tháng: Cứ mỗi 50 triệu, hoặc

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Phiếu quà tặng Lock&Lock.
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.


Quà tặng Cục sạc dự phòng Xiaomi:
Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ và được nhận quà tặng: Cứ mỗi số tiền gửi tương ứng với kỳ hạn sau, khách hàng nhận được 01 Cục sạc dự phòng Xiaomi.
• Kỳ hạn 6 tháng: Cứ mỗi 900 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 9 tháng: Cứ mỗi 600 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 12 tháng: Cứ mỗi 450 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 15 tháng: Cứ mỗi 400 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 18 tháng: Cứ mỗi 350 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 24 tháng: Cứ mỗi 220 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 36 tháng: Cứ mỗi 150 triệu, hoặc

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Cục sạc dự phòng Xiaomi.
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

QUI ĐỊNH KHÁC

Mở tài khoản mới tham gia chương trình.

Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Quà tặng.

Số lượng quà tặng có thể hết trước khi kết thúc chương trình.

Chi tiết Thể lệ