ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Quà tặng hấp dẫn: Áo mưa, Ly sứ Lock&Lock, Cốc giữ nhiệt Lock&Lock có logo Eximbank.
Lãi suất cao.
 
Miễn phí sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán: SMS Banking.
 
Miễn phí sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán: Online Banking.

ĐIỀU KIỆN

MỨC GỬI TIỀN

Nhận quà khi thỏa mức gửi:
* Quà tặng Áo mưa có logo Eximbank:
    + Cứ mỗi 300 triệu kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 90 triệu cho kỳ hạn 2 tháng, hoặc 60 triệu cho kỳ hạn 3 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 1 áo mưa có logo Eximbank. Khách hàng nhận tối đa 01 áo mưa trên một tài khoản.
    +Cứ mỗi 90 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 60 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 50 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc 40 triệu cho kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 1 Áo mưa có logo Eximbank. Khách hàng nhận tối đa 02 áo mưa trên một tài khoản.

* Quà tặng Ly sứ Lock&Lock:
    + Cứ mỗi 600 triệu kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 150 triệu kỳ hạn 2 tháng, hoặc cứ mỗi 100 triệu kỳ hạn 3 tháng, khách hàng được nhận 1 Ly sứ Lock&Lock. Khách hàng nhận tối đa 01 ly sứ trên một tài khoản.
    + Cứ mỗi 150 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 100 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 80 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc 60 triệu cho kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 1 Ly sứ Lock&Lock. Khách hàng nhận tối đa 02 ly sứ trên một tài khoản.

* Quà tặng Cốc giữ nhiệt Lock&Lock:
    + Cứ mỗi 1,2 tỷ kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 350 triệu kỳ hạn 2 tháng, hoặc cứ mỗi 250 triệu kỳ hạn 3 tháng, khách hàng được nhận 1 Cốc giữ nhiệt Lock&Lock. Khách hàng nhận tối đa 01 cốc giữ nhiệt Lock&Lock trên một tài khoản.
    + Cứ mỗi 350 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 250 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 150 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc 120 triệu cho kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận ngay 1 Cốc giữ nhiệt Lock&Lock. Khách hàng nhận tối đa 02 cốc giữ nhiệt Lock&Lock trên một tài khoản.

QUI ĐỊNH KHÁC

Mở tài khoản mới tham gia chương trình.

Mỗi khách hàng nhận tối đa 2 Quà tặng.

Số lượng quà tặng có thể hết trước khi kết thúc chương trình.

Chi tiết Thể lệ