THẺ TÍN DỤNG

Chỉ thanh toán 5% tổng dư nợ

Đặt mua hàng hóa, dịch vụ qua Internet

Kiểm soát giao dịch thông qua Internet Banking, Mobile Banking và Thông báo SMS.

Giao dịch tại hàng A1:M29 điểm ATM/POS

Tiện lợi và an toàn khi công tác, du lịch nước ngoài

Chi tiêu trước - Trả tiền sau tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế Visa.

Đặt mua hàng hóa, dịch vụ qua Internet

Rút tiền mặt tại các ATM hoặc tại các Ngân hàng chấp nhận thẻ Visa

Thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế Visa

Thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế Visa

Chỉ thanh toán 5% tổng dư nợ

Đặt mua hàng hóa, dịch vụ qua Internet

Kiểm soát giao dịch thông qua Internet Banking, Mobile Banking và Thông báo SMS.

Rút tiền mặt tại các ATM hoặc tại các Ngân hàng chấp nhận thẻ JCB

Thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ quốc tế JCB

CÁCH THỨC MỞ THẺ

Bước 1
Chọn
loại thẻ
Bước 2
Khai báo
thông tin
Bước 3
Ngân hàng
xét duyệt
Bước 4
Nhận thẻ

Đăng ký mở thẻ trực tuyến

Đăng ký thẻ trực tuyến
Bạn cần chuẩn bị
CMND/ Hộ chiếu
Điện thoại di động

Bạn đang sống ở đâu?

Thông tin tài chính