ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Chủ động gửi tiền và chọn ngày đến hạn theo nhu cầu sử dụng vốn.

 Lãi suất cao.
 ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

HÌNH THỨC GỬI

Mở tài khoản mới tham gia sản phẩm tại quầy giao dịch.

QUI ĐỊNH KHÁC 

Đăng ký sử dụng cả 3 dịch vu: Internet Banking, Mobile Banking, SMS thông báo biến động số dư tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn.