ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Lãi suất cao.

Miễn phí toàn bộ các loại phí khi giao dịch tài khoản “ Tiết kiệm Eximbank VIP”.

 ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

   ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Sản phẩm đặc quyền dành riêng cho khách hàng VIP của Eximbank.

KỲ HẠN GỬI TIỀN

Khách hàng gửi tiền các kỳ hạn: 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.