ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 
Đa dạng loại tiền gửi: VND, USD, AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, SGD, JPY.

Đa dạng tiện ích: xác nhận khả năng tài chính để đi du học, cầm cố vay vốn, ký quỹ phát hành thẻ tín dụng.

Phương thức trả lãi linh hoạt.
Được tất toán trước hạn.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

  HÌNH THỨC GỬI

Mở tài khoản mới tham gia sản phẩm tại quầy giao dịch.

Đăng ký sử dụng cả 3 dịch vu: Internet Banking, Mobile Banking, SMS thông báo biến động số dư tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn.

  QUI ĐỊNH KHÁC

Các quy định khác về sản phẩm: theo quy định về tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn của Eximbank ban hành từng thời kỳ.