ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 
Gửi tiết kiệm mọi lúc mọi nơi.

Lãi suất cao.

Phương thức trả lãi linh hoạt.
Được rút một phần vốn 
Được tất toán trước hạn.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

  HÌNH THỨC GỬI

👉 Khách hàng mở trên EDigi Eximbank

👉 Với số dư tối thiểu 2 triệu đồng.  

👉 Khách hàng gửi tiền tiết kiệm Online sau 17 giờ, số dư tiền gửi tạm thời sẽ bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán, và tài khoản tiết kiệm Online sẽ được mở và hiện thị vào ngày làm việc tiếp theo.”              


  QUY ĐỊNH KHÁC

👉 Các quy định khác về sản phẩm: theo quy định về lãi suất tiền gửi Online được Eximbank công bố từng thời kỳ