ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 
 Thực hiện giao dịch trực tuyến nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.
 
 Hưởng thụ không giới hạn các tiện ích tài khoản: chuyển tiền, thanh toán, hóa đơn, liên kết ví.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

ĐIỀU KIỆN

Đăng ký mở tài khoản

Các điều kiện sử dụng tài khoản: theo quy định Eximabank ban hành từng thời kỳ

QUI ĐỊNH KHÁC

Các loại phí giao dịch khác: theo biểu phí Eximbank ban hành từng thời kỳ