đặc tính


Eximbank hỗ trợ Khách hàng tích lũy tài sản và gia tăng lợi ích từ chính tài sản là bất động sản hình thành từ phương án vay vốn.


Kỳ trả nợ gốc linh hoạt (trả gốc đều hàng kỳ hoặc trả gốc bậc thang tăng dần), tối đa 6 tháng/kỳ tùy theo thu nhập thực tế của khách hàng.Tỷ lệ cho vay lên đến 100% phương án vay vốn.


Thời gian vay lên đến 420 tháng.


Ân hạn gốc tối đa 18 tháng.

điều kiện


Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt.
Khách hàng có nguồn thu nhập tốt, ổn định.
 
Khách hàng có thể vay tối đa 03 khoản vay đối với Sản phẩm này.

Khách hàng có phương án sử dụng vốn hiệu quả và có đủ khả năng trả nợ vay theo quy định của Eximbank và quy định của pháp luật.

Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.