đặc tính


Tỷ lệ cho vay lên đến 95% phương án vay vốn.

Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,99%/năm.
- Trường hợp khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ Eximbank: Lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm (cố định 12 tháng) hoặc 7,99%/năm (cố định 24 tháng) hoặc 9,49%/năm (cố định 36 tháng).Thời gian vay lên đến 360 tháng.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt (trả gốc đều hàng kỳ hoặc trả gốc bậc thang tăng dần), tối đa 6 tháng/kỳ tùy theo thu nhập thực tế của khách hàng.

điều kiện


Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt.
Khách hàng có nguồn thu nhập tốt, ổn định.
 
Khách hàng đang có tối đa 05 khoản vay với mục đích nhận chuyển nhượng BĐS/bù đắp vốn để nhận chuyển nhượng bất động sản (không tính khoản vay lần này).

Khách hàng có phương án sử dụng vốn hiệu quả và có đủ khả năng trả nợ vay theo quy định của Eximbank và quy định của pháp luật.