đặc tính


Eximbank hỗ trợ Khách hàng tích lũy tài sản và gia tăng lợi ích từ chính tài sản là bất động sản hình thành từ phương án vay vốn.


Kỳ trả nợ gốc linh hoạt (trả gốc đều hàng kỳ hoặc trả gốc bậc thang tăng dần), tối đa 6 tháng/kỳ tùy theo thu nhập thực tế của khách hàng.Tỷ lệ cho vay lên đến 100% phương án vay vốn.


Thời gian vay lên đến 360 tháng.


Lãi suất cho vay ưu đãi, nhiều lựa chọn phù hợp cho Khách hàng.

điều kiện


Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt.
Khách hàng có nguồn thu nhập tốt, ổn định.
 
Khách hàng đang có tối đa 05 khoản vay với mục đích nhận chuyển nhượng BĐS/bù đắp vốn để nhận chuyển nhượng bất động sản (không tính khoản vay lần này).

Khách hàng có phương án sử dụng vốn hiệu quả và có đủ khả năng trả nợ vay theo quy định của Eximbank và quy định của pháp luật.

Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.