đặc tính


Tỷ lệ cho vay lên đến 95% phương án vay vốn.

Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,99%/năm.


Thời gian vay lên đến 240 tháng.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt (trả gốc đều hàng kỳ hoặc trả gốc bậc thang tăng dần), tối đa 3 tháng/kỳ tùy theo thu nhập thực tế của khách hàng.

điều kiện


Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt.
Khách hàng có Tổng thu nhập hàng tháng – Tổng chi phí hàng tháng ≥ 15 triệu đồng/tháng (Khu vực HCM, HN) hoặc ≥ 10 triệu đồng/tháng (Khu vực khác).
 
Khách hàng đang có tối đa 05 khoản vay liên quan bất động sản (không tính khoản vay lần này).

Khách hàng có phương án sử dụng vốn hiệu quả và có đủ khả năng trả nợ vay theo quy định của Eximbank và quy định của pháp luật.