Thể lệ chương trình “ĐẶC QUYỀN DẶM BAY CÙNG THẺ ONE WORLD MASTERCARD”

1. Tên Chương trình khuyến mại: Đặc quyền dặm bay cùng thẻ One World MastarCard.

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: dịch vụ thanh toán bằng thẻ quốc tế Eximbank One World MasterCard của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).dịch vụ thanh toán bằng thẻ quốc tế Eximbank One World MasterCard của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền; Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):  Chủ thẻ tín dụng quốc tế Eximbank One World MasterCard bao gồm chủ thẻ là cán bộ nhân viên Eximbank.

7. Cơ cấu giải thưởng: Dặm bay Vietnam Airlines.
Tổng giải thưởng: 1.114.000.000 đồng (một tỷ một trăm mười bốn triệu đồng).

8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện tham gia chương trình: Trong thời gian hiệu lực của chương trình, Chủ thẻ sử dụng thẻ quốc tế Eximbank thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.

8.2 Quy định về điểm thưởng:
- Chủ thẻ mới và hiện hữu bao gồm chủ thẻ chính, phụ: khi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng quốc tế Eximbank One World MasterCard tại Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) hoặc thanh toán qua mạng sẽ được tích lũy điểm để quy đổi thành dặm bay Vietnam Airlines tương ứng với số điểm tích lũy được với tỷ lệ ưu đãi và cách tính điểm trên doanh số sử dụng thẻ (DSSD):
+ 25.000 đồng thanh toán bằng thẻ = 1 điểm 
    + 1 điểm = 1 dặm bay Vietnam Airlines
- Riêng đối với chủ thẻ chính mới phát hành: sẽ được tặng 1.000 điểm thưởng tương ứng quy đổi thành 1.000 dặm bay Vietnam Airlines.
-   Thời gian tích lũy điểm thưởng: Điểm thưởng được tích lũy trong thời gian diễn ra chương trình.
-   Giao dịch được tính điểm là giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ thành công tại POS, trực tuyến; không tính các giao dịch cá độ đánh bạc, kinh doanh tiền tệ, mua bán chứng khoán, các giao dịch rút tiền mặt, giao dịch hoàn trả và các giao dịch ghi có khác.
-   Điểm được tính trên từng giao dịch (không cộng dồn giao dịch để tính điểm) và được tính theo nguyên tắc tăng theo bội số nguyên (không làm tròn số lẻ) của giá trị giao dịch.
-   Điểm của các chủ thẻ phụ được tính về cho chủ thẻ chính (theo số Mã khách hàng của chủ thẻ chính).
-   Điểm của mỗi chủ thẻ được quản lý bằng số tài khoản điểm do Eximbank cung cấp và được cập nhật tự động vào tài khoản điểm sau 01 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch được ghi nợ trên thẻ.
- Số điểm tích lũy được quy đổi thành dặm bay Vietnam Airlines có giá trị tương ứng và không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào; tài khoản điểm của chủ thẻ bị trừ một số điểm tương ứng với mức điểm đã đổi quà. 
-  Đối với các giao dịch thẻ đã được ghi nhận nhưng sau đó được hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản hoàn thuế đối với giao dịch mua sắm ở nước ngoài thì tài khoản điểm của chủ thẻ sẽ bị trừ một số điểm tương ứng với số tiền được hoàn lại. Trường hợp số điểm bị trừ lớn hơn số điểm tích lũy còn lại (số điểm được hiển thị âm), Eximbank được quyền quy thành tiền mặt tương ứng với số điểm âm và ghi nợ vào thẻ của khách hàng trong kì sao kê tiếp theo.
Ví dụ:
•   Điểm tích lũy hiện tại là: 2.500 điểm.
•   Điểm thưởng hoàn lại (khi giao dịch bị hủy) là: 2.900 điểm.
•   Số điểm tích lũy đã bị trừ là: 2.500 – 2.900 = - 400 điểm. Số điểm này sẽ được Eximbank quy thành tiền mặt tương ứng và ghi nợ vào thẻ của khách hàng.
- Khi thẻ chấm dứt thì điểm thưởng sẽ không được duy trì và hoàn trả.
- Giao dịch chi tiêu có tranh chấp, khiếu nại từ chủ thẻ sẽ không được tính điểm cho đến khi tranh chấp, khiếu nại được giải quyết hoàn tất. Khi đó, tùy tình hình thực tế Eximbank sẽ điều chỉnh điểm phù hợp cho chủ thẻ.
-   Chủ thẻ chính có thể quy đổi điểm thưởng bất cứ khi nào trong thời gian hiệu lực của chương trình và không còn giá trị nếu chưa được đổi sau thời gian trên.

8.3 Thời gian đổi điểm:
-   Thời hạn đổi điểm thưởng: đến hết ngày 31/12/2021. Sau thời gian trên điểm tích lũy sẽ trở về 0 và không được cộng dồn qua các năm.
- Thời gian cộng dặm bay vào tài khoản GLP của chủ thẻ tại Vietnam Airlines tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày chủ thẻ đổi điểm.
- Trong trường hợp chủ thẻ khiếu nại không được cộng dặm bay Vietnam Airlines, Eximbank chỉ chấp nhận giải quyết các khiếu nại của chủ thẻ khi yêu cầu khiếu nại của chủ thẻ được thực hiện trong vòng 03 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đổi điểm lấy dặm bay Vietnam Airlines.

8.4 Các kênh khách hàng kiểm tra điểm thưởng và đổi tiền thưởng:
- Tại Internet Banking (Dịch vụ ngân hàng trực tuyến): Khách hàng truy cập https://ebanking.eximbank.vn/ib để kiểm tra điểm thưởng và đổi điểm thưởng.
- Tại các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc: Khách hàng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Eximbank để được biết thông tin về điểm thưởng và hỗ trợ đổi điểm thưởng.
- Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7: Khách hàng gọi đến số điện thoại 1800 1199 để được tổng đài viên hỗ trợ kiểm tra điểm thưởng và đổi điểm thưởng.

9. Các quy định khác:
-    Chủ thẻ tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tham gia chương trình này.
-    Khi tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng, chủ thẻ Eximbank vẫn được tham gia các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mãi của Eximbank và các đơn vị chấp nhận thẻ Eximbank.
-    Chủ thẻ nhận thưởng tự chịu thuế thu nhập không thường xuyên từ việc nhận thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật.
-    Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Eximbank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết; nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.
-    Eximbank có thể thay đổi hoặc điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp và các điều chỉnh (nếu có) sẽ được công bố rộng rãi, công khai trước khi áp dụng 10 ngày trên website của Eximbank (www.eximbank.com.vn). Việc thay đổi nội dung chương trình khuyến mại phải được sự chấp chuận của Sở Công thương tỉnh/thành phố đăng ký khuyến mại. 
-    Các khiếu nại, tranh chấp giữa Eximbank và chủ thẻ phát sinh từ chương trình sẽ được hai bên thương lượng giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.