Thời gian phát hành và giao thẻ, áp dụng với thẻ: V-TOP, Eximbank-Visa/MasterCard Debit

Stt Khu vực Chi nhánh Thời gian giao thẻ tối đa/ngày
1


MIỀN BẮC
EIB HA NOI


5
2 EIB BA DINH
3 EIB HAI BA TRUNG
4 EIB DONG DA
5 EIB CAU GIAY
6 EIB HAI PHONG


6
7 EIB LONG BIEN
8 EIB QUANG NINH
9
MIỀN TRUNG
EIB DA NANG
6
10 EIB NHA TRANG
11 EIB BUON MA THUOT
12 EIB DA LAT
13 EIB HUNG VUONG
14 EIB QUANG NGAI
15 EIB HUE
16 EIB QUANG NAM
17 EIB VINH 7
18

ĐÔNG NAM BỘ
EIB BINH DUONG

6
19 EIB DONG NAI
20 EIB BA RIA - VUNG TAU
21

TPHCM
EIB CHO LON

4
22 EIB HOA BINH
23 EIB QUAN 10
24 EIB QUAN 11
25 EIB TAN DINH
26 EIB SAI GON
27 EIB QUAN 4
28 EIB QUAN 7
29 EIB CONG HOA
30 EIB THU DUC
31 EIB SO GIAO DICH 1
32 EIB BINH PHU
33 EIB PHU MY HUNG
34 EIB TAN SON NHAT
35 EIB BINH TAN
36 EIB QUAN 3
37
MIỀN TÂY
EIB BAC LIEU 5
38 EIB TAY DO


6
39 EIB MY THO
40 EIB AN GIANG
41 EIB LONG AN
42 EIB CAN THO

Ghi chú:

Đối với việc phát hành thẻ tại các Phòng Giao Dịch, thời gian phát hành thẻ sẽ kéo dài thêm 01 ngày so với thời gian phát hành thẻ tại Chi Nhánh