đặc tính


Eximbank hỗ trợ Khách hàng tích lũy tài sản và gia tăng lợi ích từ chính tài sản là bất động sản hình thành từ phương án vay vốn.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt (trả gốc đều hàng kỳ hoặc trả gốc bậc thang tăng dần), tối đa 6 tháng/kỳ tùy theo thu nhập thực tế của khách hàng.
Lãi suất cho vay ưu đãi, nhiều lựa chọn phù hợp cho Khách hàng.

 
Thời gian vay lên đến 120 tháng.

Tỷ lệ cho vay lên đến 100% phương án vay vốn.

điều kiện


Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt.
Khách hàng có năng lực tài chính tốt, tài sản tích lũy lớn.

 
Khách hàng có phương án sử dụng vốn hiệu quả và có đủ khả năng trả nợ vay theo quy định của Eximbank và quy định của pháp luật.