ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Chuyển tiền thoải mái trên Online Banking và hoàn toàn miễn phí (bao gồm miễn phí chuyển tiền và miễn phí kiểm đếm trên Online Banking).
 
Giao dịch nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.

Miễn phí thường niên sử dụng Online Banking.

Miễn phí sử dụng gói Combo (miễn phí 16.500 đồng/tháng của Combo Tài khoản thanh toán; miễn phí Combo Năng động, Combo Sành điệu).

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

• Khách hàng đăng ký từ 08/11/2021 đến 31/12/2021: Duy trì số dư tài khoản thanh toán tối thiểu 500.000 đồng.
• Khách hàng đăng ký trước 08/11/2021: Duy trì số dư tài khoản thanh toán tối thiểu 2.000.000 đồng.

  QUI ĐỊNH KHÁC

Đăng ký sử dụng 1 trong 3 gói combo tài khoản đa tiện ích: Combo Tài khoản thanh toán hoặc Combo Năng động hoặc Combo Sành điệu.