đặc tính


Cho vay đến 100% phương án vay vốn.

Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi dành cho khách hàng “An cư lạc nghiệp”.

Thời gian vay đến 240 tháng.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt, tối đa 3 tháng/kỳ theo thu nhập thực tế.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng hiện đang sở hữu tối đa 1 căn nhà.
 
Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.
 

Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.
 

Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích mua nhà/sửa nhà/xây nhà hoặc thực hiện đồng thời mua đất và xây nhà.