ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


 Nhận thông báo số dư của các tài khoản tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn qua tin nhắn SMS, ngay khi có phát sinh biến động, giúp khách hàng kiểm soát số dư, phát hiện kịp thời các giao dịch bất thường.

thủ tục


Đăng ký bằng tin nhắn SMS: cú pháp EIB TIETKIEM [Sotaikhoan] gửi đến 8149
Trong đó:
    Số điện thoại gửi tin nhắn đã đăng ký SMS Banking hoặc có đăng ký số điện thoại với Eximbank.
    Số tài khoản là số tài khoản tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn của khách hàng và chưa được đăng ký dịch vụ: 15 chữ số.


 Đăng ký các điểm giao dịch của Eximbank