ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


 Nhận thông báo số dư của tài khoản thanh toán qua tin nhắn SMS, giúp khách hàng kiểm soát số dư, theo dõi biến động trên tài khoản thanh toán.

thủ tục


 Đăng ký dịch vụ bằng tin nhắn SMS gửi đến tổng đài 8149 hoặc đăng ký dịch vụ trực tuyến trên Internet Banking.
 
 Hướng dẫn link đính kèm file PDF