ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Nhân dịp ngày sinh nhật của khách hàng, khi khách hàng đến Eximbank gửi tiền VNĐ, hoặc chuyển tiền trong, ngoài nước, khách hàng được ưu đãi cộng thêm lãi suất thưởng gửi tiền, được giảm 50% phí dịch vụ.

Ưu đãi áp dụng trong 3 ngày: ngày sinh nhật, ngày làm việc liền kề trước ngày sinh nhật,  ngày làm việc liền kề sau ngày sinh nhật.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

 MỨC GỬI TIỀN

1. Tặng lãi suất thưởng khi gửi tiền:
- Điều kiện: Nhân dịp sinh nhật của khách hàng, khách hàng đến Eximbank gửi tiền VNĐ, các sản phẩm tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn hoặc chương trình khuyến mãi, Eximbank tặng thêm lãi suất thưởng cho khách hàng.
- Mức lãi suất thưởng VNĐ: được cộng thêm 0,1%/năm trực tiếp vào lãi suất gửi tiền, và thể hiện trên tài khoản, thẻ tiết kiệm của khách hàng.
- Lãi suất khách hàng được nhận sau khi đã cộng lãi suất thưởng: tối đa bằng mức lãi suất theo quy định về trần lãi suất tiền gửi, tiết kiệm cá nhân VNĐ theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước.
- Thời gian áp dụng: trong ngày sinh nhật của khách hàng hoặc ngày làm việc liền kề trước hoặc sau ngày sinh nhật của khách hàng.
- Khách hàng vẫn được nhận đầy đủ các ưu đãi, khuyến mãi theo sản phẩm, chương trình khuyến mãi VNĐ khách hàng tham gia (nếu đủ đều kiện).

2. Giảm phí giao dịch:
Điều kiện: Nhân dịp sinh nhật của khách hàng, khách hàng đến Eximbank gửi tiền, hoặc chuyển tiền, Eximbank giảm  phí dịch vụ cho khách hàng:
    + Phí khi giao dịch tiền gửi, tiết kiệm (phí gửi tiền, phí rút tiền, phí kiểm đếm)
    + Phí khi giao dịch chuyển, nhận tiền trong nước bằng tài khoản
    + Phí khi giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài từ tài khoản mở tại Eximbank
    + Phí nhận tiền từ nước ngoài chuyển về tài khoản mở tại Eximbank (phí báo có, phí rút tiền mặt)
- Mức giảm phí: Giảm 50% phí giao dịch các dịch vụ trên, và
- Tổng số tiền phí được giảm của tất cả các dịch vụ: Giảm tối đa 01 triệu đồng
- Trường hợp mức phí sau khi giảm, thấp hơn mức phí tối thiểu: thu theo mức phí sau khi giảm.
- Thời gian áp dụng: trong ngày sinh nhật của khách hàng hoặc ngày làm việc liền kề trước hoặc sau ngày sinh nhật của khách hàng.


 QUI ĐỊNH KHÁC 

- Theo quy định của từng sản phẩm, chương trình khuyến mãi khách hàng tham gia và biểu phí của Eximbank ban hành từng thời kỳ.
- Phí ưu đãi đối với giao dịch chuyển, nhận tiền nước ngoài không bao gồm điện phí và phí ngân hàng nước ngoài.