đặc tính


Đa dạng mục đích vay vốn: Đầu tư tài sản cố định; Mở rộng phát triển kinh doanh…
Số tiền vay lên đến 100% phương án.
 
Thời gian vay vốn linh hoạt theo loại tài sản đảm bảo nợ vay tối đa lên đến 120 tháng.
 
Kỳ trả nợ gốc linh hoạt: trả hàng kỳ, tối đa 06 tháng/kỳ theo thực tế hoạt động kinh doanh và các nguồn thu nhập trả nợ.
 
Lãi suất cho vay ưu đãi.

Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng.

điều kiện


Khách hàng có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.
Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.
 
Khách hàng có giấy đăng ký kinh doanh (không bắt buộc đối với các ngành nghề pháp luật không yêu cầu).

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn của Pháp luật và Eximbank.