ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tiết kiệm thời gian. 
Giao dịch nhanh chóng

   

 Mọi lúc, mọi nơi
Đơn giản thao tác

An toàn, bảo mật
Tiện ích vượt trội

Đăng ký: MIỄN PHÍ năm đầu
Kích hoạt: DỄ DÀNG, chỉ cần số điện thoại di động (không cần email)

ĐIỀU KIỆN

HẠN MỨC 1: SMS OTP
 • Hạn mức chuyển khoản 01 giao dịch: 100 triệu đồng.

 • Hạn mức chuyển khoản trong ngày:
  100 triệu đồng.

HẠN MỨC 2: Smart OTP
 • Hạn mức chuyển khoản 01 giao dịch: 05 tỷ đồng.

 • Hạn mức chuyển khoản trong ngày:
  05 tỷ đồng.

HẠN MỨC 3: Chứng thư số (PKI)
 • Hạn mức chuyển khoản 01 giao dịch: 5 tỷ đồng.

 • Hạn mức chuyển khoản trong ngày:
  5 tỷ đồng.

hướng dẫn thủ tục

Đăng ký và sử dụng dịch vụ

   Phương thức xác thực

   Eximbank áp dụng các phương thức xác thực sau dành cho KHCN:

   • Mật khẩu giao dịch, áp dụng với các dịch vụ:
    • Chuyển khoản cùng sở hữu trong hệ thống
    • Mở mới tài khoản tiền gửi trên Internet Banking
    • Tất toán tài khoản tiền gửi trên Internet Banking
   • SMS OTP, Smart OTP, Chứng thư số (PKI), áp dụng với các dịch vụ còn lại
   • Hướng dẫn sử dụng Smart OTP Internet Banking OUT-APP dành cho khách hàng cá nhân   Tiếng Việt  |  English