ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Không hạn chế số tiền nhận.

Linh hoạt nhận bằng ngoại tệ hoặc VND với tỷ giá hấp dẫn.

Đa dạng hình thức nhận tiền qua tài khoản hoặc tiền mặt.

Tiền được báo có ngay vào tài khoản khách hàng. Trường hợp không có tài khoản, Eximbank sẽ thông báo ngay đến khách hàng qua điện thoại/thư.

  thủ tục


   Cung cấp cho người gửi những thông tin sau để chuyển tiền về:

  • Người nhận tiền (Beneficiary):
   • Họ và tên, số tài khoản ngoại tệ của người nhận tiền tại Eximbank hoặc
   • Họ và tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, số điện thoại của người nhận tiền.
  • Ngân hàng người nhận (Beneficiary Bank):
   • Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank
   • Swift code: EBVIVNVX.

  Cung cấp cho Eximbank CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực để nhận tiền. 
  Lưu ý: Trường hợp nhận tiền bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu, người nhận phải đến đúng điểm giao dịch người gửi đã chỉ định để nhận tiền.