ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


  Nhận tiền hoàn toàn miễn phí.

  Linh hoạt nhận bằng USD, VND.

THỦ TỤC


Bước 1: Đến bất kỳ điểm giao dịch gần nhất của Eximbank.


Bước 3: Kiểm tra và ký biên nhận .


Bước 2: Điền đầy đủ thông tin vào mẫu Phiếu nhận tiền và cung cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực cho nhân viên giao dịch.


Bước 4: Nhận tiền và biên nhận.