ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

MỨC CHO VAY
  • Theo nhu cầu vốn, khả năng trả nợ và tài sản đảm bảo của khách hàng
LÃI SUẤT
  • Cho vay cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế của khách hàng.
THỜI GIAN VAY
  • Cấp hạn mức 12 tháng.
  • Trả góp trong 96 tháng.
PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ
  • Trả góp (gốc và lãi trả hàng tháng, quý)
  • Lãi trả hàng tháng, gốc trả cuối kỳ.

ĐIỀU KIỆN

ĐỐI TƯỢNG

Cá nhân, hộ kinh doanh có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và nguồn thu nhập đủ để trả nợ vay.

TÀI SẢN ĐẢM BẢO

Tài sản đảm bảo:
Bất động sản (nhà, đất)
Giấy tờ có giá, trái phiếu chính phủ, tiền gửi, sổ tiết kiệm.
Các loại tài sản khác theo quy định của Eximbank.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng.
Việc thanh toán được thực hiện trong vòng hai (02) ngày làm việc.
Tỷ giá giao dịch cạnh tranh.
Khách hàng không phải trả phí giao dịch 

điều kiện sử dụng

Khách hàng ký kết Thỏa thuận giao dịch/Hợp đồng giao dịch giao ngay với Eximbank
Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ giao ngay.
jghgjhgj