ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

An tâm về tính hợp pháp, nguồn gốc ngoại tệ.
Eximbank hỗ trợ cấp giấy xác nhận cho số ngoại tệ trên trong trường hợp khách hàng có nhu cầu mang ngoại tệ vượt mức khai báo hải quan.
Khách hàng không phải trả phí giao dịch.

thủ tục

Khách hàng liên hệ các Chi nhánh/ Phòng giao dịch hoặc Đại lý đổi ngoại tệ gần nhất của Eximbank.
Người cư trú là công dân Việt Nam cung cấp các giấy tờ cần thiết phù hợp với các mục đích theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ.
Người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài cung cấp các giấy tờ cần thiết chứng minh nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ.