đặc tính


 Cho vay đến 80% phương án vay vốn.

Phí trả nợ trước hạn thấp, miễn phí trả nợ trước hạn từ năm 2.

Lãi suất cho vay ưu đãi.

Số tiền trả nợ gốc linh hoạt, có thể trả đều hoặc trả bậc thang tăng dần, tối thiểu 10 triệu đồng/tháng.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng đang sở hữu ít nhất 3 BĐS với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng.

Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Khách hàng đang có dư nợ ≤ 50% tổng tài sản khách hàng đang sở hữu.

Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích mua nhà/ xây nhà/sửa nhà.