đặc tính


Cho vay đến 100% phương án vay vốn.

Thời gian vay phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn của KH.


Lãi suất cho vay ưu đãi.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt, có thể trả đều hoặc trả bậc thang tăng dần, tối đa 3 tháng/kỳ theo dư thu nhập thực tế.

điều kiện


Khách hàng đang có không quá 03 khoản vay còn dư nợ với mục đích nhận chuyển nhượng bất động sản.
Khách hàng có nguồn thu nhập cao và ổn định.
 
Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích mua bất động sản/xây nhà/sửa nhà.