HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Các câu hỏi thường gặp
CÁ NHÂN
 • Có thể thanh toán tiền điện và nước tại EIB được không?
  Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
DOANH NGHIỆP
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
INTERNET BANKING & MOBILE BANKING
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.
 • Khách hàng có thể yêu cầu Eximbank tự động trích tài khoản thanh toán hóa đơn hàng tháng như điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp. Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế tại Eximbank để chuyển tiền thanh toán các dịch vụ trên qua dịch vụ ngân hàng điện tử của Eximbank tại website www.eximbank.com.vn. Riêng đối với thanh toán hóa đơn tiền điện cho công ty điện lực TPHCM, khách hàng có thể tự thực hiện chuyển tiền từ tài khoản để thanh toán qua Internet Banking và Mobile Banking.

CÔNG CỤ

TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật lúc 08:23 - 28/01/2019 (GMT+7)
Ngoại tệ                                   Mua              Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD
23.280,00
23.300,00
23.390,00
EUR
26.181,00
26.286,00
26.581,00
GBP
202,20
204,04
207,21
JPY
26.181,00
26.286,00
26.581,00
AUD
23.280,00
23.300,00
23.390,00
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật lúc 08:23 - 28/01/2019 (GMT+7)
Ngoại tệ                                   Mua              Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD
23.280,00
23.300,00
23.390,00
EUR
26.181,00
26.286,00
26.581,00
GBP
202,20
204,04
207,21
JPY
26.181,00
26.286,00
26.581,00
AUD
23.280,00
23.300,00
23.390,00
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật lúc 08:23 - 28/01/2019 (GMT+7)
Ngoại tệ                                   Mua              Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD
23.280,00
23.300,00
23.390,00
EUR
26.181,00
26.286,00
26.581,00
GBP
202,20
204,04
207,21
JPY
26.181,00
26.286,00
26.581,00
AUD
23.280,00
23.300,00
23.390,00
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật lúc 08:23 - 28/01/2019 (GMT+7)
Ngoại tệ                                   Mua              Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD
23.280,00
23.300,00
23.390,00
EUR
26.181,00
26.286,00
26.581,00
GBP
202,20
204,04
207,21
JPY
26.181,00
26.286,00
26.581,00
AUD
23.280,00
23.300,00
23.390,00
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
Cập nhật lúc 08:23 - 28/01/2019 (GMT+7)
Ngoại tệ                                   Mua              Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
USD
23.280,00
23.300,00
23.390,00
EUR
26.181,00
26.286,00
26.581,00
GBP
202,20
204,04
207,21
JPY
26.181,00
26.286,00
26.581,00
AUD
23.280,00
23.300,00
23.390,00