đặc tính


 Cho vay đến 100% phương án vay vốn.

 Phí trả nợ trước hạn thấp, miễn phí trả nợ trước hạn từ năm 2

Lãi suất cho vay ưu đãi.

Nguồn trả nợ linh hoạt, có thể từ nguồn chuyển nhượng căn nhà đang ở.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng đang sở hữu tối đa 2 bất động sản (không bao gồm bất động sản mua).

Căn nhà KH đang ở thuộc sở hữu của KH và Kh cam kết không thế chấp căn nhà này trong suốt thời gian vay vốn.

Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích mua nhà/sửa nhà/xây nhà hoặc thực hiện đồng thời mua đất và xây nhà.