ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Quà tặng hấp dẫn: Đèn led Lock&Lock .

Lãi suất cao.

Miễn phí sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán: SMS Banking.

Miễn phí sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán: Online Banking.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

 MỨC GỬI TIỀN

   Nhận quà khi thỏa mức gửi: 

    + Cứ mỗi 2,5 tỷ triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ.

    + Cứ mỗi 700 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 2 tháng

    +Cứ mỗi 500 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 3 tháng

=> Nhận ngay 01 Đèn led để bàn Lock & Lock. Tối đa một quà tặng trên 1 tài khoản.

    + Cứ mỗi 500 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 6 tháng

    + Cứ mỗi 350 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 9 tháng

    + Cứ mỗi 250 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng

    + Cứ mỗi 200 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng

=> Nhận ngay 01 Đèn led để bàn Lock & Lock.

 QUI ĐỊNH KHÁC 

Mở tài khoản mới tham gia chương trình.

Mỗi khách hàng nhận tối đa 02 Đèn led Lock&Lock.

Số lượng quà tặng có thể hết trước khi kết thúc chương trình.

Chi tiết Thể lệ