ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Ưu đãi phí chuyển tiền tại quầy và Online Banking:
    + Miễn 100% cho khách hàng duy trì số dư không kỳ hạn VNĐ ≥ 150 triệu đồng.
    + Giảm 50% cho khách hàng duy trì số dư không kỳ hạn VNĐ ≥ 50 triệu đồng.

Miễn phí rút ngoại tệ mặt đối với tài khoản USD cho khách duy trì số dư không kỳ hạn USD ≥ 10.000 USD.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Khách hàng duy trì số dư bình quân của Quý liền trước để được ưu đãi cho Quý sau.