đặc tính


Cho vay đến 100% phương án vay vốn

Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi cho khách hàng.

Thời gian vay đến 240 tháng. 

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt, có thể trả đều hoặc bậc thang tăng dần, tối thiểu 10 triệu đồng/tháng.

ĐIỀU KIỆN


KH được xếp hạng V.I.P tại Eximbank hoặc KH là người có liên quan của Doanh nghiệp đang được xếp hạng V.I.P tại Eximbank, đáp ứng điều kiện của sản phẩm.

Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

KH có nguồn thu nhập đủ đảm bảo cho khả năng trả nợ tại Eximbank.

Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích mua bất động sản/xây nhà/sửa nhà/tiêu dùng thế chấp bất động sản.