ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Được thiết kế hoàn toàn riêng biệt, với tiêu chí cung cấp cho các khách hàng cá nhân VIP các dịch vụ tài chính nhanh và hiệu quả, xứng tầm đẳng cấp khách hàng VIP.

Quyền lợi được hưởng: Cộng lãi suất tiền gửi, Giảm lãi suất tiền vay, phát hành tín chấp thẻ tín dụng, giảm phí dịch vụ, được ưu tiền phục vụ, được chăm sóc đặc biệt.
 

Có cơ hội đăng ký sử dụng Gói “E - Plus VIP Online Banking (IB+MB) (Giao dịch)” được xây dựng dành riêng cho khách hàng cá nhân VIP với hạn mức chuyển tiền tối đa lên đến 30 tỷ đồng/ngày.
 

thủ tục


Liên tục trong 6 tháng đầu năm, hoặc liên tục trong 6 tháng cuối năm, mỗi tháng khách hàng có số dư tiền gửi bình quân trong tháng từ 3 tỷ đồng trở lên.
 hoặc;


Liên tục trong 6 tháng đầu năm, hoặc liên tục trong 6 tháng cuối năm, mỗi tháng khách hàng có số dư tiền vay bình quân trong tháng từ 3 tỷ đồng trở lên, và không phát sinh nợ xấu.