ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bên mua và bên bán trong giao dịch chuyển nhượng BĐS.

Giảm thiểu tranh chấp phát sinh trong quá trình chuyển nhượng và thanh toán.
 

Không lo các rủi ro trong kiểm đếm, vận chuyển tiền mặt.

Đảm bảo tiến độ thanh toán đã cam kết giữa hai bên mua bán trong giao dịch chuyển nhượng.

thủ tục


Giấy tờ tùy thân còn thời hạn hiệu lực của bên mua và bên bán.


Sổ hộ khẩu/KT3 của bên mua và bên bán.
 

Hồ sơ chủ quyền BĐS của bên bán.

Hợp đồng/thỏa thuận giao dịch BĐS
Các giấy tờ, văn bản liên quan khác tùy theo từng trường hợp.
 

biểu phí
                                                     xem tại đây