ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


 Nhận tiền nhanh.

Miễn phí nhận tiền chuyển khoản đến tài khoản tại Eximbank.
 

thủ tục


Khách hàng mang CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu đến điểm giao dịch gần nhất của Eximbank để nhận tiền.

Trường hợp nhận tiền bằng CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu, người nhận phải đến đúng điểm giao dịch người gửi đã chỉ định.