ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


 Đăng kí 1 lần sử dụng trọn gói các dịch vụ tài khoản
+ Tài khoản thanh toán và thẻ ATM
+ SMS thông báo biến động số dư tài khoản
+ Online Banking: giao dịch trực tuyến với Internet Banking, Mobile Banking.

 Thực hiện giao dịch trực tuyến nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi

Hưởng thụ không giới hạn các tiện ích tài khoản: chuyển tiền, thanh toán

Hưởng thụ không giới hạn các tiện ích tài khoản: hóa đơn, liên kết ví.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

  ĐIỀU KIỆN

 Đăng ký sử dụng Combo Tài khoản thanh toán.

Có thể  chuyển từ tài khoản thanh toán không kỳ hạn sang sử dụng “Combo tài khoản thanh toán”

Số dư tối thiểu: theo quy định của Eximbank từng thời kỳ áp dụng.

Chi tiết thể lệ TẠI ĐÂY


  QUI ĐỊNH KHÁC

Các loại phí giao dịch khác: theo biểu phí Eximbank ban hành từng thời kỳ

Các điều kiện sử dụng tài khoản: theo quy định Eximabank ban hành từng thời kỳ