ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Đăng ký 1 lần sử dụng trọn gói các dịch vụ tài khoản:
+ Tài khoản thanh toán và thẻ ATM
+ SMS thông báo biến động số dư tài khoản
+ Online Banking: giao dịch trực tuyến với Internet Banking, Mobile Banking.
+  Thẻ tín dụng quốc tế

Ưu đãi vượt trội, miễn phí sử dụng dịch vụ:
+ Miễn phí thường niên tất cả dịch vụ của Combo tài khoản.
+ Miễn phí rút tiền ATM.
+ Miễn phí thường niên năm đầu Thẻ tín dụng quốc tế.
 
Thực hiện giao dịch trực tuyến nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi.
 
Hưởng thụ không giới hạn các tiện ích tài khoản: chuyển tiền, thanh toán, hóa đơn, liên kết ví. 

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC

ĐIỀU KIỆN

 Đăng sử dụng Combo Sành điệu.

  QUI ĐỊNH KHÁC

Các loại phí giao dịch khác: theo biểu phí Eximbank ban hành từng thời kỳ.

Các điều kiện sử dụng tài khoản: theo quy định Eximbank ban hành từng thời kỳ.