ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Người nhận nhận được tiền ngay khi chuyển tiền.

Chuyển nhận bằng tài khoản tại Eximbank hoặc nhận bằng giấy tờ tùy thân.
 
 
 

thủ tục


Khách hàng có tài khoản hoặc không có tài khoản tại Eximbank.
 
 
 

BIỂU PHÍ

xem tại đây