ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Chuyển và nhận tiền trong vòng 10 phút tại 200 vùng lãnh thổ và quốc gia trên toàn thế giới.

Nguồn tiền chuyển linh hoạt (tiền mặt, tài khoản, tiền gửi hoặc mua ngoại tệ tại Eximbank).

Người nhận không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khi nhận tiền.

Đáp ứng tất cả nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài phù hợp theo quy định của pháp luật đối với công dân Việt Nam và công dân Nước Ngoài.THỦ TỤC


Lệnh chuyển tiền theo mẫu của Eximbank và MoneyGram.

Bản chính CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực.

Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền ra nước ngoài.

Thông tin người nhận: Họ tên, số Hộ chiếu/Giấy phép lái xe, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, điện thoại.