ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Chuyển tiền đến tất cả các ngân hàng thuộc hệ thống chuyển tiền của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chuyển bằng VND hoặc ngoại tệ (theo quy định quản lý ngoại hối Việt Nam).

 Không giới hạn số tiền chuyển.

thủ tục


Nộp tiền mặt hoặc trích tiền từ tài khoản tại Eximbank để chuyển.

Kênh giao dịch: Tại quầy hoặc trên kênh online.


Biểu phí

Xem tại đây