ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Chuyển tiền liên ngân hàng đến số tài khoản tại các ngân hàng Napas có kết nối.

Nhận tiền nhanh, không bị giới hạn thời gian chuyển tiền (có thể chuyển và nhận tiền vào nghỉ, lễ).
 

thủ tục


Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là người Việt Nam cư trú, mở tài khoản tại Eximbank.


 Loại tiền chuyển: VND
 
Hạn mức: Tối đa lên tới dưới 500 triệu đồng/giao dịch, không giới hạn số lần chuyển tiền trên kênh Online.

Tại quầy: Không hạn chế số lần /1 ngày

biểu phí

Xem tại đây