ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Dịch vụ Chuyển tiền chứng khoán là hình thức chuyển tiền Online từ tài khoản Eximbank đến tài khoản nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán.

Khách hàng chủ động nộp tiền vào tài khoản chứng khoản NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là chủ tài khoản thanh toán có sử dụng dịch vụ Internet Banking,Mobile Banking có nhu cầu chuyển tiền đến tài khoản nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán.
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khách hàng chuyển tiền chứng khoán Online từ tài khoản Eximbank đến tài khoản đầu tư chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Công ty Cổ phần chứng khoán SSI nhanh chóng với các bước cơ bản như sau: 
- Đăng nhập App Eximbank Mobile Banking, hoặc truy cập Internet Banking Cá nhân trên website Eximbank. 
- Chọn Tab Chuyển tiền -> Vào mục Đến tài khoản chứng khoán -> chọn Công ty Cổ phần chứng khoán (Rồng Việt/SSI)


Đối với chứng khoán Rồng Việt (VDSC):

Nhập số tài khoản chứng khoán 033C******, hệ thống sẽ TỰ ĐỘNG hiện tên chủ tài khoản chứng khoán -> Nhập số tiền cần chuyển -> Xác nhận.                
Đối với chuyển tiền chứng khoán SSI:

Nhập số tài khoản chứng khoán 003C*******, Nhập Tên chủ tài khoản chứng khoán, Nhập số tiền cần chuyển
-> Xác nhận

 

                
Đối với Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (*):

Nhập số tài khoản và tên tài khoản chứng khoán,  ->  Nhập số tiền cần chuyển -> Xác nhận.
(*) Sắp triển khai trên App Mobile
 

                
Đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Nhập số tài khoản chứng khoán, hệ thống TỰ ĐỘNG hiển thị tên tài  khoản chứng khoán -> Nhập số tiền cần chuyển -> Xác nhận.