ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Dịch vụ Chuyển tiền chứng khoán là hình thức chuyển tiền Online từ tài khoản Eximbank đến tài khoản nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán.

Khách hàng chủ động nộp tiền vào tài khoản chứng khoản NHANH CHÓNG, CHÍNH XÁC

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là chủ tài khoản thanh toán có sử dụng dịch vụ Internet Banking,Mobile Banking có nhu cầu chuyển tiền đến tài khoản nhà đầu tư tại Công ty chứng khoán.
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Khách hàng là nhà đầu tư chứng khoán thực hiện chuyển tiền vào tài khoản đầu tư chứng khoán tại Công ty Chứng khoán với các bước như sau:
Đăng nhập App Eximbank EDigi trên ứng dụng di động, hoặc truy cập Internet Banking trên website Eximbank hoặc trên ứng dụng di động.
Chọn Tab Chuyển tiền -> Mục Đến tài khoản chứng khoán  -> Chọn Công ty Chứng khoán.


Đối với chứng khoán Rồng Việt (VDSC):

Nhập số tài khoản chứng khoán 033C******, hệ thống sẽ TỰ ĐỘNG hiện tên chủ tài khoản chứng khoán -> Nhập số tiền cần chuyển -> Xác nhận.                
Đối với chuyển tiền chứng khoán SSI:

Nhập số tài khoản chứng khoán 003C*******, Nhập Tên chủ tài khoản chứng khoán, Nhập số tiền cần chuyển
-> Xác nhận

 

                
Đối với Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (*):

Nhập số tài khoản chứng khoán, hệ thống TỰ ĐỘNG hiển thị tên tài  khoản chứng khoán -> Nhập số tiền cần chuyển -> Xác nhận.
 
 

                
Đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Nhập số tài khoản chứng khoán, hệ thống TỰ ĐỘNG hiển thị tên tài  khoản chứng khoán -> Nhập số tiền cần chuyển -> Xác nhận.