đặc tính


Cho vay khách hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp.

 Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi.

Cho vay bổ sung vốn lưu động ngắn hạn, thời hạn hạn mức tối đa 36 tháng.

Thủ tục vay vốn đơn giản, phê duyệt hồ sơ nhanh chóng.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm gần nhất tối thiểu gấp 3 lần hạn mức cấp tín dụng tại Eximbank và đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị lỗ trong 2 năm gần nhất.

 Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn của Pháp luật và Eximbank.