đặc tính


Cho vay khách hàng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp, chủ trang trại, chủ doanh nghiệp tư nhân.
Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi. Trả lãi linh hoạt theo dòng tiền của khách hàng, tối đa 6 tháng/lần.
 
Mục đích cho vay đa dạng: Bổ sung vốn lưu động, bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư phục vụ hoạt động SXKD Nông nghiệp.

Thủ tục vay vốn đơn giản, phê duyệt hồ sơ nhanh chóng.

điều kiện


Khách hàng có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.
Khách hàng có giấy đăng ký kinh doanh (không bắt buộc đối với các đối tượng Pháp luật không yêu cầu).
 
Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn của Pháp luật và Eximbank.