đặc tính


Cho vay khách hàng là chủ DNTN kinh doanh vàng trang sức.

Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi.

Cho vay bổ sung vốn lưu động ngắn hạn, thời hạn hạn mức tối đa 36 tháng.

Thủ tục vay vốn đơn giản, phê duyệt hồ sơ nhanh chóng.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng có kinh nghiệm trong lĩnh vực vay vốn liên tục từ 2 năm trở lên.

Khách hàng có lịch sử trả nợ tốt hoặc đang chưa vay vốn tại tổ chức tín dụng nào.

 Tổng giá trị tài sản của khách hàng tối thiểu 2 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh năm gần nhất tối thiểu gấp 4 lần hạn mức cấp tín dụng tại Eximbank và đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị lỗ trong 2 năm gần nhất.