đặc tính


Eximbank hỗ trợ cho vay đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động/ nhận chuyển nhượng địa điểm kinh doanh của Tiểu thương tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.


Phương thức tính lãi suất cho vay linh hoạt, có thể theo dư nợ ban đầu hoặc dư nợ giảm dần.
Thời hạn cho vay linh hoạt, tối đa 36 tháng.

Thủ tục vay vốn đơn giản, phê duyệt hồ sơ nhanh chóng.

Sử dụng Quyền sở hữu (quyền sử dụng) địa điểm kinh doanh làm tài sản đảm bảo.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng vay vốn là các tiểu thương có đăng ký kinh doanh tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích bổ sung kinh doanh, chuyển nhượng địa điểm kinh doanh.

Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.

Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.