TỰ TIN HOẠCH ĐỊNH & SINH LỜI


Linh hoạt hoạch định kế hoạch tài chính theo nhu cầu.

Tặng lại đến 500% phí bảo hiểm.

 Quyền lợi thưởng hàng năm: Từ năm thứ 6- năm 20 lên đến 15% phí bảo hiểm.

Quyền lợi thưởng đặc biệt: vào cuối năm HĐ thứ 10/15/20 lên đến 225% phí bảo hiềm năm đầu tiên.

Nhận lại 100% giá trị Tài khoản hợp đồng khi kết thúc hợp đồng.


TỰ TIN BẢO VỆ


Bảo vệ trước 111 bệnh hiểm nghèo lên đến 300% số tiền bảo hiểm.

Quyền lợi Tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Quyền lợi miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo ưu việt.

Quỹ điều trị & chăm sóc sức khỏe lên đến 1 Tỷ đồng/Năm/NĐBH.

Quyền lợi bảo vệ lên đến 200% số tiền bảo hiểm.


ĐIỀU KIỆN THAM GIA


Độ tuổi tham gia:  Từ 30 ngày tuổi – 65 tuổi.

Thời hạn hợp đồng: Đến năm 99 tuổi.

Thời hạn đóng phí bắt buộc: Bắt buộc trong 04 năm HĐ đầu tiên, Linh hoạt từ năm HĐ thứ 05.

Định kỳ đóng phí: quý/nửa năm/ năm.
Tuổi bảo vệ tối đa cho người được bảo hiểm: 99 tuổi.

Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn bảo hiểm.

GHI CHÚ: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn tại CN/PGD của Eximbank để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.

Sản phẩm này được cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam theo công văn phê chuẩn của Bộ Tài Chính và phân phối bởi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
.