ĐẦU TƯ HAY

Linh hoạt lựa chọn quỹ đầu tư với 04 Quỹ liên kết đơn vị.Tối ưu hóa lợi nhuận khi tận dụng kinh nghiệm và lợi thế 02 công ty quản lý quỹ .Linh hoạt thay đổi kế hoạch đầu tư.
Gia tăng tài sản với quyền lợi thưởng hấp dẫn.

BẢO VỆ NGAY

Nhận 100% STBH và giá trị tài khoản nếu xảy ra rủi ro TTTBVV hoặc tử vong
Nhận thêm 100% STBH nếu xảy ra rủi ro tử vong do tai nạn.

Quyền lợi bảo vệ toàn diện khi tham gia thêm các sản phẩm bổ trợ.

điều kiện tham gia

Độ tuổi tham gia:  30 ngày tuổi – 65 tuổi
Thời hạn hợp đồng: Đến năm 99 tuổi
Thời hạn đóng phí: Bắt buộc trong 4 năm HĐ đầu tiên, Linh hoạt từ năm HĐ thứ 5
Kế hoạch đóng phí: 6 tháng hoặc 1 năm
Số tiền BH: Tối thiểu 100 triệu, tối đa: theo thẩm định
Phí BH cơ bản tối thiểu: 10 triệu/năm; 5 triệu/nửa năm; 2,5 triệu/năm
 

GHI CHÚ: Trang web chỉ cung cấp những thông tin chung mang tính khái quát các nội dung cơ bản của sản phẩm. Các quyền lợi và điều kiện bảo hiểm sẽ tuân theo đúng Điều khoản bảo hiểm được Bộ Tài Chính phê duyệt. Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn tại CN/PGD của Eximbank để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm.
Sản phẩm này được cung cấp bởi Công Ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam theo công văn phê chuẩn của Bộ Tài Chính và phân phối bởi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank).